Aanleg van geboortebos

Jenka Watteny

25/09/2023
Natuur

In 1995 startte Lichtervelde met het aanplanten van geboortebossen. Kindjes die het jaar ervoor geboren waren, mochten samen met het gezin een boom planten. Het laatste geboortebos werd geplant in 2013. Nu, na tien jaar, wordt de traditie opnieuw opgepikt. 

(Foto Archief) 

Steven Bogaert, schepen van leefmilieu, klimaat en gezin: 

"Lichtervelde was één van de pioniers in het aanplanten van geboortedreven. Alle kindjes die het levenslicht zagen in 1994 werden, samen met hun ouders, broers en zusjes, uitgenodigd om een boom te planten in de eerste geboortedreef op ‘t Veld. Elke boom kreeg een bordje met de naam en geboortedatum van het kindje wiens ouders de boom daar plantte. Ieder jaar herhaalde zich deze activiteit op de laatste zaterdag van november. Zo werden er 8 geboortedreven aangelegd op het Veld, waarna de gemeente uitkeek naar een andere locatie. Die werd gevonden nabij de Huwynsbossen. Vanaf 2004 kregen de Huwynsbossen uitbreiding met een heus geboortebos dat jaar na jaar groter werd. Deze aanplanting gebeurde in samenwerking met Agentschap Natuur en Bos. De individuele naambordjes op de bomen maakten plaats voor een groot bord waar alle namen op een rijtje kwamen te staan. In 2010 werd opnieuw een geboortedreef aangelegd in de Bellestraat. Daarna volgden de Gentweg, de Moerplasstraat en de Fonteinestraat."

Praktisch

Elk gezin waarin een kindje werd geboren van 2014 tot 2022 en een domicilie kreeg in Lichtervelde, wordt uitgenodigd. Er wordt gevraagd om gepaste kledij, stevige laarzen en een spade mee te brengen. 

De aanplanting is voorzien op de dag van de natuur zaterdag 25 november ‘23. Er waren maar liefst 794 geboortes tussen 2014 en 2022, er wordt gewerkt met tijdssloten vanaf 8u30. Het geboortebos van 2014-2022 wordt aangeplant in de Steenovenstraat, naast Hoeve Verduyn.